Veřejný prostor ve městech na nás působí každý den. Jeho podoba je určována odborníky a měla by tak být bezchybná. Mohou ale znát všechny naše potřeby a pocity? Funguje centrální plánování efektivně, nebo máme systém decentralizovat?

Odborník na rozvoj měst, Jan Tichý, promluví o regulaci veřejného prostoru, její potřebnosti a efektivnosti. Dozvíte se, jak je to ve skutečnosti s nejčastěji omýlanými politickými tématy a jak účinná jsou následující opatření.

Přijďte a poslechněte si, jak by mělo vypadat územní plánování v 21. století a co pro to můžete udělat.
_________________________________________
Liberty Eveningy jsou akce pořádané studentskou organizací Students For Liberty CZ. Jednou za 2 týdny se scházíme v kavárně a diskutujeme nad aktuálními problematikou a zajímavými tématy. Diskuze je vždy dobrá stejně tak jako atmosféra se sklenkou vína nebo piva.