Vystudoval na Vysokém učení technickém obor Manažerská informatika a studuje na Masarykově univerzitě obor Právo a právní věda. Je zakládajícím členem Students for Liberty CZ a působí ve výkonné radě ESFL (European Students For Liberty). Do oblasti jeho zájmu spadá ekonomie, moderní technologie a byznys.

Působil jako předseda Students for Liberty CZ od března 2013 do dubna 2014.