Studuje na Matematicko – fyzikální fakultě Karlovy univerzity, obor Finanční matematika. Zajímá se o společensky prospěšné podníkání, matematickou sociologii a umění.