Eugen von Böhm-Bawerk se narodil v Brně v roce 1851. Byl právníkem, ekonomem, učitelem a též je vnímán jako jeden z prvních představitelů rakouské školy ekonomie.

Vystudoval práva na universitě ve Vídni, kde se v roce 1880 stal soukromým docentem politické ekonomie. V následujícím roce, již ve věku 30 let se stal řádným docentem a později i profesorem na universitě v Innsbrucku. Svou kariéru vědeckou a učitelskou neustále střídal s kariérou vysokého státního úředníka. V roce 1889 přešel na ministerstvo financí do Vídně, kde jako poradce prosadil reformu rakouské daňové soustavy, které tak značně ulehčil zavedením jednodušší daně z příjmu. V roce 1895 byl jmenován ministrem financí a s několika krátkými přestávkami tuto funkci zastával až do roku 1904. V roli ministra financí prosazoval vyrovnaný státní rozpočet a dodržovaní zlatého standardu. Po rezignaci na funkci ministra se vrátil na akademickou půdu a působil na Akademii věd, jako vicepresident a později president.

B-B_bankovka

Böhm-Bawerk se ve svém ekonomickém díle inspiroval u svého předchůdce Carla Mengera, např. v metodologii. Sám pak učil významné představitele rakouské školy, jako Josepha Schumpetera nebo Ludwiga von Misese. Ve studiu ekonomie Böhm-Bawerk uplatňoval tzv. metodologický individualismus. Ve svém přístupu rovněž preferoval logiku před empirií. Mezi jeho nejvýznamnější příspěvky ekonomické vědě patří teorie úroku, založená na časových preferencích, začlenění konceptu času do procesu akumulace kapitálu nebo vyvrácení Marxovy teorie vykořisťování. Nejvýznamnějšími díly jsou Kapitál a úroková míra (Capital and Interest) a Karel Marx a konec jeho systému (Karl Marx and the Close of His System). Ve druhém díle zcela vyvrátil Marxovu pracovní teorii hodnoty, a je proto všemi marxisty, spolu s ostatními představiteli rakouské školy, považován za jejich hlavního ideového nepřítele.

Böhm-Bawerk byl pověstný svým zápalem pro ekonomické učení, jež zastával, a též svými mimořádnými diskutérskými schopnostmi, s pomocí kterých je obhajoval. Řadí se mezi významné ekonomy, nejen v rámci rakouské školy. Zemřel v roce 1914.