Podnikatelský úspěch firmy Baťa je v českém prostředí všeobecně známý. Tomáš Baťa, který firmu vybudoval, byl však mnohem více než jen manažerem globálního obuvnického impéria. V čem by si rozuměl s Fredericem Bastiatem a proč byl dlouhodobě trnem v oku levicovým intelektuálům? Je už dnes Baťův příběh jen zašedlou kapitolou hospodářských dějin, nebo má potenciál v budoucnu znovu ovlivnit podobu českého podnikatelského prostředí?

Martin Komrska získal doktorát z ekonomie na Národohospodářské fakultě VŠE, kde taktéž vyučuje makroekonomii. V současnosti pracuje jako analytik v České Národní Bance a mimo jiné býval též pravidelným přednášejícím na Letní Akademii Mises Institutu (v současnosti Misesova Akademie Liberálního Institutu).