Efektivní altruismus je rapidně rostoucí sociální hnutí a filosofie inspirováno zejména myšlenkami vlivného filosofa Petra Singera. Jedná se o filantropický směr, který obhajuje racionální, na důkazech založený přístup k řešení globálních problémů a prosazování etických hodnot. Jaká jsou jeho základní východiska? Čím se zabývá? A nalezneme nějakou shodu s libertariánským hnutím?

Za Spolek pro efektivní altruismus vystoupí Radim Lacina. Radim je jedním ze zakládajících členů tohoto spolku a studuje filosofii a lingvistiku na Oxfordské univerzitě.

Liberty Eveningy jsou série pravidelných neformálních akcí na určité téma, uvedené přednáškou, po které následuje volná diskuse a zábava v kruhu svobodomyslně smýšlejících přátel. Neváhejte pozvat své známé a kamarády!