Tradiční vysvětlení rozdílů v platech mezi muži a ženami spočívá hlavně v rozdílných preferencích obou pohlaví a rozložení jejich času mezi práci a rodinu. Odráží ale toto vysvětlení realitu současného světa? Nemůže být na vině třeba genderová předpojatost (http://bit.ly/2fMjmYN) vůči „slabšímu“ pohlaví nebo vnímání postavení žen společností (http://bit.ly/2gBEnGH)? Dalo by se říci, že se ženy pouze bojí poptávat po zaměstnavateli vyšší mzdu (http://bit.ly/2geWIZF)?

Z výše uvedeného se může zdát, že regulace platových rozdílů mezi ženami a muži je žádoucí pro všechny, kterým není lhostejná nespravedlnost nebo obrovské plýtvání lidským kapitálem. Je tomu opravdu tak? A existují i další odvětví, ve kterých by státní intervence mohla přinášet větší prospěch než svobodný trh? Která to jsou a jakou podobu by zde regulace mohly pojmout?

Na poslední Liberty Evening tohoto semestru přijal pozvání Ing. Petr Houdek, který nám nabídne několik, nejen pro libertariány, provokativních případů prospěšných regulací. Pan Houdek působí jako vyučující na Přírodovědecké fakultě UK, Fakultě sociálně ekonomické UJEP a Fakultě podnikohospodářské VŠE. Pracuje též v laboratoři CEBEX, komentuje pro Lidové a Hospodářské noviny, zabývá se behaviorální ekonomií a je autorem známého blogu Pokusy na lidech a společnosti (http://bit.ly/2gEVJju).

Liberty Evening je série pravidelných neformálních akcí na určité téma, uvedené přednáškou, po které následuje volná diskuse a zábava v kruhu svobodomyslně smýšlejících přátel. Neváhejte pozvat své známé a kamarády!