Přebujelost státního aparátu je patrná na každém kroku. Neustále jsou nabíráni noví úředníci, vytvářeny nové úřady zodpovídající za to, či ono a každý rok zde rostou platy bez sebemenšího zvýšení produktivity. Vláda se snaží centrálně organizovat každý aspekt lidského života, k čemuž využívá veškeré dostupné prostředky, ať už se jedná o daně, policii, soudy nebo cokoliv jiného, co jí může pomoci zkrotit neposlušné obyvatelstvo. Dá se proti stále rostoucímu vlivu státu nějak bránit? Jaká je v tomto ohledu současná praxe? A můžeme navzdory současnému trendu bujení státní správy očekávat v budoucnu aspoň nějaké zlepšení?

Na náš další Liberty Evening přijali pozvání podnikatel a investor Michael Rostock-Poplar a zakladatel Libertariánského Institutu Roman Kříž, kteří se na tato témata dlouhodobě zaměřují a pokusí se nám na výše zmíněné otázky odpovědět.

Liberty Evening je série pravidelných neformálních akcí na určité téma, uvedené přednáškou, po které následuje volná diskuse a zábava v kruhu svobodomyslně smýšlejících přátel. Neváhejte pozvat své známé a kamarády!