Dne 4. 11. 1980 byla v Chile, v rámci mohutných protržních reforem, schválena radikální reforma dosavadního penzijního systému (PAYG), který se zejména kvůli nepříznivému demografickému vývoji začal postupně stávat dlouhodobě neudržitelným. Kdo byli hlavní hybatelé těchto reforem a z čeho vycházeli? Jaké jsou hlavní klady a zápory tohoto důchodového systému a kdo na něm nejvíce získává či naopak tratí? A jak vypadá tento systém v současnosti?

To vše a jistě i mnohem více nám poví na našem dalším Liberty Eveningu Ing. Petr Brabec, vyučující předmětu Sociální a zdravotní systém na Národohospodářské fakultě VŠE a přední český odborník na problematiku chilského penzijního systému.