Při příležitosti znovuvydání českého překladu Bohatství národů si připomeneme životní dílo jeho autora, titána liberálního myšlení, Adama Smithe. Z pera nenápadného Skota vzešla jedna z nejvlivnějších knih lidské historie, jež dala vzniknout nejenom vědnímu oboru ekonomie, ale zároveň objasnila světu podstatu a fungování tržního kapitalismu. Kromě svého magnum opus napsal Smith také častokrát opomíjenou knihu o morální teorii, která bývá často nepochopena a kterou on sám považoval za své nejdůležitější dílo.

O Adamu Smithovi a jeho díle nám na další Liberty Evening přijde povědět David Lipka, Ph.D, absolvent VŠE v Praze a současný proděkan pro studentské záležitosti na Anglo-Americké univerzitě.

V průběhu akce též proběhne soutěž o nové vydání Bohatství národů, kterou nám laskavě věnoval Liberální Institut. Pravidla soutěže zveřejníme v nejbližších dnech.

Liberty Evening je série pravidelných neformálních akcí na určité téma, uvedené přednáškou, po které následuje volná diskuse a zábava v kruhu svobodomyslně smýšlejících přátel. Neváhejte pozvat své známé a kamarády!