„Úvod do bezstátovědy“

Společnost je nesmírně komplexní a nepředvidatelná věc, jež se nedá navrhnout od stolu.

Nicméně je zajímavé se zamyslet nad tím, jak by lidská kooperace vypadala, kdyby dnes tak všudypřítomný stát ustoupil do pozadí, a lidé by hledali (soukromé) způsoby (společného) soužití.

Expert na decentralizované systémy Pavol Lupták se kromě práva zaměří i na jiné společenské aspekty – na peníze, obchod či internet.

Zúčastnilo se přes 80 lidí!