Technologie bude v následujících 10 letech hrát důležitou transformační roli ve společnosti. Bude ještě více ovlivňovat pokračující globalizaci. Lidé, organizace a státy si budou konkurovat především schopností využívat technologie v oblasti inovací, kreativity a designu.

Paradoxní je, že čím více budeme technologie využívat, tím důležitější se stanou mozky a talent lidí – jediné opravdu dlouhodobé konkurenční výhody pro jednotlivce, společnosti a země. Přednáška by měla v posluchačích vzbudit zamyšlení se nad důsledky těchto trendů, s ohledem na globální konkurenceschopnost České republiky.

Přednáška se uskutečnila 18.11.2014 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze.

K dispozici slajdy ve formátu .pdf