Záznam přednášky Liberty in Prague z konferenece European Students For Liberty v Praze, hovoří prof. Josef Šíma.