Ačkoliv je duševní vlastnictví poměrně dlouho existujícím fenoménem, nabírá především díky rozvoji informačních technologií nevídaných rozměrů. Veřejnou publicitu a debaty o něm rozproudily například notoricky známé kauzy plagiátorství v hudebním či filmovém průmyslu.

Skutečně existují práva k duševním výtvorům jedince? Jak daleko bude potřeba zajít k jejich ochraně?

Proč se duševní vlastnictví dostává z akademické do veřejné diskuse a proč po změně v tomto konceptu volá několik nositelů Nobelovy ceny za ekonomii?

Základní aspekty, historii, problematiku a možné řešení oblasti duševního vlastnictví nastínil expert v této oblasti.

O přednášejícím:

Mgr. Richard Ďurana, Ph.D. je ředitelem INESS – Institutu ekonomických a společenských analýz, nejcitovanějšího a nejvlivnějšího ekonomického think tanku na Slovensku. Věnuje se hospodářské politice, veřejným financím a duševnímu vlastnictví. Působí také jako fellow francouzského IREF.

Přednášky se zúčastnilo přes 50 lidí!