„We are too young to realize, that certain things are impossible… so we will do them anyway.“ – William Wilberforce

My, Students for Liberty CZ (Studenti za svobodu) jsme nezisková, apolitická a do třetice také studentská organizace. Jsme tu abychom podporovali a propojovali studenty hlásící se k myšlenkám svobody. Vznikli jsme k březnu roku 2013 a od té doby jsme získali členy na fakultách všech hlavních univerzit v České republice. Ideově máme blízko ke klasickému liberalismu a libertariánství, i proto jsou hlavní principy, které hájíme  sociální, akademická a ekonomická svoboda a respekt k soukromému vlastnictví.

Aktivity

Students for Liberty CZ v současnosti působí na všech velkých univerzitách v České republice. Jejich zástupce můžete potkávat na fakultách Masarykovy univerzity, Karlovy univerzity, Vysoké školy báňské, VŠE, VUT, ČVUT apod… Aktivity, co na nich vyvíjíme jsou různorodé.

  • Přednášky odborníků k tématům jako právo, ekonomie, historie, filozofie…
  • Neformální akce jako Liberty Eveningy, které jsou úžasným prostorem pro svobodnou diskusi
  • Konference s mezinárodní účastí, které představují vrchol celoroční činnosti naší organizace
  • Distribuce literatury s tematikou svobody a jejího významu

Spolupráce

Students for Liberty CZ dlouhodobě spolupracuje s celosvětovou organizací Students For Liberty a její evropskou odnoží European Students For Liberty. Díky podpoře získáváme zdroje,materiály a kontakty a také know-how. Naši členové se aktivně účastní jejich konferencí, které se konají po celém světě. Kromě cenných zkušeností s jejich organizací si odnáší cenná přátelství a nezapomenutelné zážitky.

Nejsme v tom sami, společné ideje sdílíme také s některými dalšími organizacemi jako jsou Ludwig von Mises institut, Mladí Liberálové, SvobodaUčení apod. ale také každým liberálem, libertariánem, nebo zkrátka jen člověkem, kterému leží na srdci svoboda.