SU
www.svobodauceni.cz

Občanské sdružení s jednoznačným cílem: děti vyrůstající ve svobodném, přirozeném a respektujícím prostředí, jež jim umožňuje využít veškerý jejich potenciál.

LVMI
www.mises.cz

Ludwig von Mises Institut CZ & SK je nezávislé neziskové sdružení hlásící se k idejím svobody a dobrovolné spolupráce. Jeho cílem je vzdělávání společnosti v otázkách ekonomie, politické filosofie a společenské harmonie.

INESS
www.iness.sk

Nejcitovanější ekonomický think tank v médiích na Slovensku. Zaměřuje se na řešení ekonomických a společenských problémů z pohledu respektování vlastnických práv jako záruky osobní svobody a mírového spolužití.