Legenda:
[UC] Univerzitní koordinátor
[C] Fakultní koordinátor
[A] Advisor